Det mesta man gör är vanlig fysiologisk skoning, som innebär att man verkar och skor hästen var 6-8 vecka. De hästar jag skor är företrädesvis ridhästar, med allt ifrån små shettisar till stora ardennerhästar.

Bilderna till höger togs då Björn och jag skodde en ardenner med handgjorda skor på Heden i Göteborg för några år sedan i samband med Göteborg Horse Show.

Många hästägare vet inte hur en fysiologisk skoning skall se ut, eller vilka krav man kan ställa på sin hovslagare. Självklart borde alla hovslagare sträva efter att göra så bra jobb som möjligt. Man kan läsa mer om hur fysiologisk skoning bör vara gjord och vilka kriterier som styr en traditionell hovslagare.


Ardenner på Heden! Ardenner på Heden!


Min filosofi är att i lugn och ro skapa förtroende mellan mig och hästen, arbetet går mycket lättare om båda parter samarbetar. Jag försöker att vara så komplett som möjligt som hovslagare, det innebär att jag inte är främmande att prova nya produkter för att få nöjda kunder. Det är också viktigt att kunna göra de sjukbeslag eller specialbeslag som den enskilda hästen behöver. Fölkorrigering, läs mer under fliken ovan, är ett annat område som jag brinner för. Det innebär att man korrigerar medfödda eller förvärvade vinkelfel i leder hos föl.

Fysiologisk skoning

Jag har under många år försökt förstå vad som menas med att sko en häst i balans. Idag verkar det som många hovslagare har sina egna subjektiva uppfattningar om vad en balanserad skoning innebär. Så borde det inte vara. Det är som Simon Curtis skriver i sin bok "Corrective farriery vol I" att sko en häst i balans borde vara objektivt eftersom hästen lyder fysikens lagar som allt annat. Problemet, enligt Simon Curtis, är att ingen har definierat hovens balans på ett tillfredsställande sätt. Detta leder till att många hovslagare skapar sin egen version av att sko i balans, vilket kanske inte alltid är den riktiga.
Fortsättning följer...